Przygotuj się na nadchdzące nowinki

 

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowych księgownikach i prasówkach zapisz się na newsletter. 

Dzięki zapisowni nic Cię nie ominie a zapewniam, że będzie się tu działo dużo dobrego 🙂

SPAMu nie bedzie – Obiecuję 🙂

Prasówka 16-10-2020

 

 • Planowane zmiany w podatku VAT w 2021 roku
 • Przeliczanie otrzymanej kwry umownej na PLN
 • Koszty uzyskania przychodów w wynagrodzeniu autorskim – stanowisko MF
 • Okulary dla przedsiębiorcy a koszty uzyskania przychodów
 • Subwencja PFR – informacje
 • Pomoc de minimis a amortyzacja
 • Kryteria ustalania właściwego urzędu skarbowego

Prasówka 09-10-2020

 

 • Sposób ujęcia w księgach handlowych faktury dotyczącej 2021 roku a otrzymanej w 2020 roku
 • Obowiązek podatkowy w przypadku sprzedaży auta wstawionego do komisu
 • Wynagrodzenia małoletnich dzieci i małożonka w kosztach podatkowych
 • Wykup samochodu osobowego z leasingu a MPP
 • Wyrok WSA w sprawie odliczenia VAT od usług gastronomicznych
 • Rozliczenie zakupu towarów od czeskiego kontrahenta
 • Świadczenie urlopowe pracownika młodocianego a zwolnienie od PIT
 • Zakup samochodu osobowego z adnotacjąVAT-1 w dowodzie rejestracyjnym

Prasówka 02-10-2020

 

 • Korekta błędnego NIP na paragonie do kwoty 450 zł – wyjaśnienie Ministerstwa Finansów

 • Pracowniczy ryczałt samochodowy – interpretacja ogólna Ministra Finansów z dnia 11-09-2020

 •  Ujęcie w księgach handlowych polisy obejmującej 2020 i 2021 rok

 • Rozliczenie kosztów związanych z zakupem motoru

 • Moment powstania przychodu z refaktury

 • Zmiana przeznaczenia leasingowanego samochodu a korekta vat

 • Płaca minimalna i minimalna stawka godzinowa w 2021 roku

 • Towary otrzymane w darowiźnie – ujęcie w kpir