MARATON KSIĘGOWY

2021

Z

10 dni

Z

ponad 30 godzin szkoleniowych

Z

autorskie materiały wizualne

Z

szablony i ściągi tematyczne

Z

praktyczne przykłady

Z

prywatna grupa na FB

JEŚLI:

Z

Gubisz się w nadmiarze informacji i chaosie panującym w podatkach i nie wiesz od czego zacząć.

Z

Masz już dosyć szukania odpowiedzi na pytania podatkowe w Internecie oraz na infolinii podatkowej

Z

Zależy Ci na tym aby gruntownie usystematyzować swoją wiedzę podatkową oraz podnieść jakość swoich usług

Z

Chcesz się czuć pewnie w swojej pracy i czerpać z radość i satysfakcję

TO ZAPRASZAM CIĘ DO UDZIAŁU

W MARATONIE KSIĘGOWYM

EDYCJA 2020

STARTUJEMY 26-10-2020

JAK BĘDZIE PRZEBIEGAŁ MARATON KSIĘGOWY?

MARATON KSIĘGOWY TO KURS INNY NIŻ WSZYSTKIE

CZYTELNA TEORIA

 

Maraton Księgowy zaplanowany jest na 10 dni.

Każdego dnia rano, uczestnik będzie otrzymywał dostęp do dwóch  szkoleń, które będą prezentowały dane zagadnienie od strony teoretycznej. Nagrania będzie można obejrzeć w dowolnym czasie w ciągu dnia.

Nagrania będą prezentowały dane zagadnienie od strony teoretycznej ale przy wykorzystaniu wizualnej metody prezentacji treści aby jak najtrwalej unaocznić najważniejsze elementy. 

 

PRAKTYCZNA PRAKTYKA

 

Każdego dnia o godzinie 21 spotkamy się na webminarze na żywo, na którym podsumujemy wiedzę teoretyczną na przykładach z życia wziętych.

Taki webminar będzie trwał ok 1 godziny.

Webminar w każdym momencie maratonu będzie można obejrzeć ponownie, będzie on znajdował się w panelu kursu.

KORZYSTASZ KIEDY CHCESZ, JAK CHCESZ I GDZIE CHCESZ

 

Maraton Księgowy możesz ukończyć w 10 dni. 

Zwolennicy nauki mniejszymi partiami materiału mogą rozłożyć sobie naukę na dłuższy okres czasu np na 30 dni.

O tym, w jakim tempie ukończysz Maraton Księgowy decydujesz Ty!

DLACZEGO WARTO DOŁĄCZYĆ DO MARATONU KSIĘGOWEGO?

WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI, NOWE MOŻLIWOŚCI

Maraton Księgowy w kompleksowy, praktyczny i łatwo przyswajalny sposób omawia zagadnienia podatkowe, które budzą wiele wątpliwości w codziennej pracy księgowych. 

MOTYWACJA, SYSTEMATYCZNOŚĆ

Materiały w Maratonie Księgowym przerabiasz wtedy, kiedy chcesz i ile razy potrzebujesz, ponieważ masz do nich nieograniczony dostęp.

INWESTYCJA, KTÓRA SIĘ OPŁACA

Maraton Księgowego to inwestycja która się opłaca!  To możliwość odnalezienia, przede wszystkim samego siebie, w gąszczu przepisów podatkowych ale także ugruntowania posiadanej wiedzy w sposób lekki, miły i przyjemny.

WSPARCIE NA KAŻDYM ETAPIE

Każdego dnia Maratonu Księgowego możesz liczyć na moje wsparcie i pomoc a na prywatnej grupie na FB spotkasz wspaniałych, wspierających i pomocnych ludzi.

 MARATON KSIĘGOWY – SZCZEGÓŁOWY PROGRAM 

CZĘŚĆ I   –  VAT 

1. Obowiązek podatkowy VAT w obrocie krajowym

– zasada ogólna

– szczególne zasady powstawania obowiązku podatkowego

– faktury zaliczkowe a moment powstania obowiązku podatkowego

– kasowa metoda rozliczenia podatku VAT

2. Odliczenie i zwrot podatku naliczonego

– terminy odliczenia podatku vat

 odliczanie VAT od wydatków związanych z samochodami osobowymi

– usługi noclegowe oraz gastronomiczne a odliczenie podatku VAT

– konsekwencje związane z „pustymi fakturami”

– odliczanie w przypadku błędów małej i dużej wagi na fakturach

– terminy zwrotu podatku VAT

 „biała lista” a prawo do odliczenia podatku VAT

3. SPLIT PAYMENT

– zasady mechanizmu split payment

– likwidacja odwrotnego obciążenia w obrocie krajowym
– dysponowanie środkami na rachunku VAT
– korzyści dla podmiotów stosujących split payment,
– korekty faktur (w tym zaliczek) rozliczanych w systemie split payment,
– transakcje objęte obowiązkowym systemem split payment
– split payment a odpowiedzialność solidarna,
– zasady wystawiania faktur w mechanizmie split payment
– sankcje w VAT związane z niewłaściwym zastosowaniem przepisów mechanizmu split payment
– zasady wykonywania przelewów w mechanizmie split payment,
– split payment a transakcje w walucie obcej,
– split payment a transakcje z zagranicznymi kontrahentami

4. Ewidencja i deklaracja VAT

– likwidacja deklaracji VAT-7 i zastąpienie jej plikiem JPK_V7M oraz JPK_V7K
– zmiana struktury pliku JPK,
– sankcje za przesyłanie ewidencji VAT zawierającej błędy,
– korygowanie plików JPK,
– nowe grupowania towarów i usług (GTU 1-13),
– podział na poszczególne rodzaje transakcji (SW, EE, TP, TT_WNT, TT_D, MR_T, MR_UZ, I_42, I_63, B_SPV, B_SPV_DOSTAWA, B_MPV_PROWIZJA, MPP),
– oznaczenia dowodów księgowych (RO, WEW, FP, IMP, VAT_RR, MK)

5. Wystawianie faktur VAT

– dokumentowanie transakcji fakturą VAT

– dane, jakie powinna zawierać faktura VAT,
– terminy wystawienia faktury VAT,
– obowiązek podatkowy a faktura VAT i wystawienia faktury VAT przed dokonaniem sprzedaży,
– konsekwencje nieterminowego wystawienia faktur VAT,
– fakturowanie zaliczek
– pojęcie pustej faktury,
– faktury uproszczone – nowy typ faktur, przypadki stosowania, zasady wystawiania,
– kursy przeliczeniowe stosowane dla walut obcych,
– zasady wystawiania faktur VAT w formie elektronicznej

– faktura korygująca „do zera” oraz faktura korygująca określone dane faktury pierwotnej,
– uzyskanie potwierdzenia odbioru faktury korygującej (z uwzględnieniem Slim VAT)
– ujęcie korekty obrotu w deklaracji VAT,
– korekty in plus i in minus (korekty bieżące i wsteczne),
– zasady ujęcia faktur korygujących po stronie nabywcy,

– zasady refakturowania
– refakturowanie a stawka VAT
– data sprzedaży, data powstania obowiązku podatkowego a data wystawienia faktury – problemy w przypadku refakturowania,
– refakturowanie mediów i innych kosztów a orzecznictwo sądów

6. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT)

– zmiany dotyczące rozliczania transakcji wewnątrzwspólnotowych od 1 stycznia 2020 r. i od 1 lipca 2020 r. (tzw. quick fixes):
– dokumentowanie transakcji WDT w 2020 r.,
– obowiązek podatkowy z tytułu WDT,
– zaliczki w WDT,
– podstawa opodatkowania w WDT.
– identyfikacja nabywcy dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych, a także zasad składania informacji podsumowującej VAT-UE,
– regulacje dotyczące magazynów typu call-off stock:
– obowiązek prowadzenia ewidencji przy procedurze call-off stock,
– skutki niepobrania towarów z magazynu w ramach procedury call-off stock,
– obowiązek podatkowy w przypadku stosowania procedury call-off stock,
– zasady dokumentowania WDT w przypadku procedury call-off stock

7. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT)

– przemieszczenie jako WNT,
– obowiązek podatkowy VAT,
– moment wystawienia faktury a moment powstania obowiązku podatkowego,
– zaliczki w WNT,
– podstawa opodatkowania w WNT,
– przemieszczenie jako WNT

8. Eksport towarów

– pojęcie eksportu towarów,
– eksport bezpośredni i pośredni,
– warunki stosowania stawki 0% VAT w eksporcie bezpośrednim i pośrednim,
– obowiązek podatkowy,
– zaliczki w eksporcie (z uwzględnieniem przepisów Slim Vat),
– podstawa opodatkowania

9. Import towarów:

– obowiązek podatkowy VAT,
– zasady ustalania podstawy opodatkowania,
– procedura uproszczona rozliczenia importu towarów

10. Import i eksport usług

– pojęcie importu i eksportu,
– miejsce świadczenia usług – zasada ogólna oraz zasady szczególne związane m.in. z usługami na nieruchomościach, usługami transportowymi, usługami na ruchomym majątku rzeczowym itp
– obowiązek podatkowy,
– podstawa opodatkowania,
– stawki podatku,
– dokumentacja konieczna do rozliczenia importu oraz eksportu usług

CZĘŚĆ II  –  CIT 

1. Przychody w podatku dochodowym od osób prawnych

– memoriałowa i kasowa metoda rozpoznawania przychodów,
– przychody z tytułu zbycia rzeczy, przeniesienia praw oraz świadczenia usług,
– przychody z tytułu usług rozliczanych w okresach rozliczeniowych,
– przychody z tytułu świadczeń nieodpłatnych oraz częściowo nieodpłatnych,
– przychody z zysków kapitałowych i pozostałej działalności operacyjnej

2. Koszty uzyskania przychodów

– koszty bezpośrednie oraz koszty pośrednie,
– rozliczanie kosztów w czasie,
– dokumentowanie poniesionych wydatków,
– ograniczenie w prawie do rozpoznania KUP w tym cienka kapitalizacja, zapłata na rachunek bankowy niezgłoszony przez kontrahenta na „białej liście”, zakup usług niematerialnych od podmiotów powiązanych
– wydatki gastronomiczne w kosztach uzyskania przychodów
– reklama a marketing (w tym upominki dla kontrahentów, wyżywienie w trakcie konferencji szkoleń, poczęstunki dla kontrahentów, kartki świąteczne, organizacja konferencji i szkoleń o charakterze reklamowym i instruktażowym – skutki podatkowe,
– sponsoring w działalności przedsiębiorstwa,
– sprzedaż premiowa, programy lojalnościowe, problematyka premii pieniężnych oraz rabaty potransakcyjne
– wydatki związane z używaniem samochodów osobowych i ciężarowych

 

3. Rozliczenie straty podatkowej w CIT

– kto i za jaki okres ma prawo do preferencyjnego rozliczenia straty
– jaki jest limit i tryb preferencyjnego rozliczenia

 

4. Ulga na złe długi w 2020 r. oraz nowe reguły na 2021 rok

– ograniczenie obowiązku „korekty kosztów” w związku z nieuregulowanymi zobowiązaniami,
– prawa wierzyciela w uldze na złe długi,
– nowy kształt korekty w 2021 r.

5. Podatek u źródła w transakcjach międzynarodowych

– ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy,
– ustawa o CIT, konwencja modelowa OECD i umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania,
– opodatkowanie dywidend, odsetek, należności licencyjnych i usług o charakterze niematerialnym
– certyfikat rezydencji oraz pozostałe obowiązki informacyjno – dokumentacyjne,
– zmiany od 1.01.20 – nowe model rozliczania WHT a nowe obowiązki płatnika podatku u źródła.

 

6. Estoński CIT od 2021 roku

– Kto będzie mieć prawo do nowej formy podatku CIT?
– Co podlegać będzie opodatkowaniu?
– Co należy zrobić aby przygotować się do przejścia na nowe zasady CIT?

 

CZĘŚĆ III  –  PIT 

1. Opodatkowanie dochodów osiągniętych w Polsce i zagranicą

– zakres przedmiotowy ustawy PIT
– metody unikania podwójnego opodatkowania,
– konwencja Modelowa OECD – znaczenie dla celów opodatkowania PIT,
– certyfikat rezydencji – znaczenie, termin ważności

2. Źródła przychodów – działalność wykonywana osobiście oraz działalność gospodarcza

– działalność wykonywana osobiście
– definicja działalności gospodarczej,
– cechy wyróżniające działalność gospodarczą od stosunku pracowniczego,
– brak formalnego zarejestrowania działalności, a osiąganie dochodów tego źródła,
– jednorazowe transakcje a działalność gospodarcza,
– sposoby opodatkowania dochodu z działalności gospodarczej,
– zakończenie działalności gospodarczej,
– przychody zwolnione od podatku w ramach działalności gospodarczej
– moment rozpoznania przychodów – przychód otrzymany, a przychód należny
– spółki managerskie

 

3. Przychody z innych źródeł jako odrębne źródło przychodów

– moment uzyskania przychodu,
– przychody z IKZE,
– wypłaty kapitału po zmarłym uczestniku PPE,
– abolicja składek ZUS,
– sposób opodatkowania przychodów z innych źródeł

 

4. Zbycie nieruchomości jako źródło przychodów

– moment powstania obowiązku podatkowego,
– nieruchomość włączona do majątku małżonków,
– ustalenie wysokości przychodu,
– koszty zbycia nieruchomości – szczególne regulacje,
– zamiana nieruchomości,
– zwolnienia przy zbyciu nieruchomości,
– wyliczenie dochodu objętego zwolnieniem,
– nabycie nieruchomości poza Polską,
– zakup udziału w lokalu mieszkalnym

5. Najem, dzierżawa, inne umowy o podobnym charakterze jako odrębne źródło przychodów

– najem jako część działalności gospodarczej,
– najem prywatny – definicja, sposoby opodatkowania,
– moment uzyskania przychodu,
– dzierżawa znaku towarowego, WNiP,
– współwłasność – podział dochodów z najmu,
– odsetki od kredytu mieszkaniowego

 

6. Koszty uzyskania przychodów

– środek trwały i jego amortyzacja na gruncie podatku PIT
– wartości niematerialne i prawne – definicja, amortyzacja,
– ewidencja środków trwałych i WNiP – znaczenia dla celów podatku PIT,
– pojęcie kosztów uzyskania przychodów,
– wydatki poniesione przed rozpoczęciem działalności,
– moment zaliczenia wydatków do KUP – konieczność zapłaty,
– odpisy i wpłaty na fundusze,
– potrącanie kosztów w czasie – koszty pośrednie i bezpośrednie

 

PO ZAKOŃCZENIU MARATONU KSIĘGOWEGO UZYSKASZ

IMIENNY CERTYFIKAT

DO KOGO SKIEROWANY JEST MARATON KSIĘGOWY?

Maraton Księgowy dedykowany jest każdej osobie, która chce zbudować swoją pewność siebie w księgowości.

Maraton Księgowy jest dla wszystkich księgowych, którzy chcą ugruntować wiedzę podatkową. W Maratonie Księgowym mogą uczestniczyć zarówno osoby rozpoczynające pracę w zawodzie, powracające do pracy po przerwie oraz osoby, które na co dzień zajmują się podatkami.

Maraton Księgowy jest dla osób, które chcą być ekspertami w swojej  dziedzinie.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Czy otrzymam fakturę?

Tak. Korzystam ze zwolnienia z VAT, dlatego faktura nie będzie go zawierała.

Do kiedy mogę dołączyć do Maratonu Księgowego?

Do Maratonu Księgowego można dołączyć do 25/10/2020. Nie będzie można dołączyć do Maratonu w trakcie jego trwania.

Do kiedy będę mieć dostęp do nagrań?

Nagrania będą dostępne przez cały rok.

Czy otrzymam certyfikat?

Tak, każdy uczestnik Maratonu Księgowego, jeśli tylko będzie chciał, uzyska imienny certyfikat ukończenia.

Ile będzie trwał Maraton Księgowy?

Maraton Księgowy będzie trwał 10 dni, począwszy od 26/10/2020.

Mam na  imię Monika

i jestem autorką strony na Facebooku Odjazdowa Księgowa.

Od ponad 15 lat prowadzę biuro rachunkowe. Pracowałam także jako główna księgowa oraz menadżer zespołu księgowego, byłam również biegłą sądową.

Strona, ktrórą prowadzę, przeznaczona jest dla osób zmagających się w swojej pracy z ciągłymi zmianami podatków.

Jestem zdecydowaną zwolenniczką pisania o podatkach bez zbędnych zawiłości oraz z wykorzystaniem w codziennej pracy narzędzi i technik ułatwiających życie nie tylko zawodowe.

Maraton Księgowy to mój autorski kurs, który powstał w mojej głowie wiele lat temu – wtedy kiedy ja sama szukałam alternatywy dla kursów dostępnych na rynku.

Maraton Księgowy nauczy Cię rozumienia przepisów, a nie czytania artykułów w ustawach. Ten kurs zbuduje Twój wizerunek, który w najdoskonalszy sposób utrwali zasoby i umiejętności, które już masz lub które chcesz mieć.

NAJLEPSI NAUCZYCIELE UCZĄ Z SERCA, NIE Z KSIĄŻKI